Kalkulator natrysku, wylewu, proporcji.

W celu usprawnienia pracy maszynami IZOLER stworzyliśmy kalkulatory pozwalające łatwo policzyć proporcje składników lub potrzebny materiał na wylew bądź natrysk.

 

Kalkulator obrotów mechanizmu zmiany proporcji wagowo oraz
Kalkulator obrotów mechanizmu zmiany proporcji objętościowo dla maszyny IZOLER II EVO jest niezbędny dla systemów o zmiennej proporcji składników.
Możliwe jest obliczanie stosunku dozowania składników według proporcji wagowej lub objętościowej.

 

Kalkulator natrysku po podaniu powierzchni i grubości planowanego natrysku pozwoli oszacować ilość potrzebnego materiału zarówno w systemie otwarto- jak i zamknięto-komórkowym.

 

Kalkulator wylewu pozwoli obliczyć ilość materiału dla dowolnego wylewu, uwzględniając wszystkie parametry takie jak: gęstość poliolu i izocyjanianu, proporcja objętościowa lub wagowa składników, gęstość pianki, przepręż i objętość formy.

 
Wszystkie kalkulatory dostępne są w dziale Wsparcie

<< Powrót