FAQ

Dlaczego tworzą się pęcherze?

 • Jest kilka czynników, które występując razem lub niezależnie od siebie mogą powodować pęcherze. Złe mieszanie, nieodpowiednia proporcja, zbyt dużo ciepła, niskie ciśnienie, wiatr w czasie rozpylania, wilgoć albo inne zanieczyszczenia na powierzchni, na którą powłoka jest nanoszona. Wielokrotne cienkie warstwy połączone, z którąś z powyższych sytuacji tylko wzmagają problem.

Jak możemy unikać pęcherzy?

 • Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest upewnienie się, że mamy odpowiednie mieszanie. POZNAJ SWÓJ SPRZĘT, pracuj w granicach jego możliwości (nie możesz natryskiwać głowicą z modułem 15kg/min na maszynie, która daje 9kg/min). Upewnij się, że spełniłeś wszystkie wymagania nanoszonego systemu.
 • Upewnij się, że powierzchnia jest przygotowana prawidłowo.

Jak mam naprawić powierzchnie z pęcherzami?

 • Wytnij uszkodzoną powierzchnię do niższego poziomu warstwy o dobrej przyczepności albo nawet do podłoża. Strugaj lub tnij uszkodzony obszar na szerokość zakładu 10 cm. Wypełnij warstwami i wyrównaj. Stosuj podkład i wierzchnią warstwę ochronną, jeżeli to wymagane.

Dlaczego tworzą się otwory?

 • Za małe ciśnienie w głowicy
 • Słabe mieszanie
 • Za niskie temperatury
 • Zbyt zimne podłoże
 • Źle dobrana temperatura do wymagań systemu
 • Złe proporcje mieszania A:B
 • Za silny wiatr

Jak unikać tworzenia się otworów?

 • Eliminuj potencjalne problemy. Używaj zalecanej temperatury przetwarzania materiału. Zawsze znaj temperaturę twoich węży i podgrzewaczy. Termoparę w wężach mocuj pomiędzy wężami. Zapewnij dobry styk i izoluj cieplnie od otoczenia dla dokładnych wskazań regulatora temperatury węży.

Co to jest Cieplna Degradacja?

 • Cieplna Degradacja jest to długie wystawienie pianki na wysokie temperatury, polimer poliuretanu ulegnie samodestrukcji.

Co powoduje Cieplną Degradację?

 • Głównym powodem Cieplnej Degradacji jest nanoszenie grubszych warstw niż zalecane lub gdy nie pozostawia się przerwy pomiędzy nanoszonymi warstwami na ulotnienie się ciepła reakcji.

Jaka jest maksymalna grubość warstwy, jaką mogę natryskiwać?

 • Maksymalna grubość natryskiwanej warstwy to 36mm. Warstwa grubsza niż 36mm będzie powodować Cieplną Degradację pogarszającą własności piany. Kiedy nanosisz piankę w zalecanych grubościach, musisz dać czas na ulotnienie się ciepła z warstwy poprzedniej.

Jaka jest minimalna grubość warstwy, jaką mogę natryskiwać?

 • Minimalna grubość natryskiwanej warstwy to 12 mm na jedno przejście. Na dachu piana jest narażona na nacisk np. ciężar człowieka. Warstwa 12 mm lub grubsza lepiej będzie absorbować nacisk i lepiej przereaguje niż warstwy cieńsze.

Jak spadek ciśnienia jednego ze składników wpływa na piankę?

 • Strata ciśnienia na stronie A albo B maszyny zmienia pożądaną proporcję. Komponenty poliuretanowe są produkowane z góry ustaloną proporcją A:B. Każde odstępstwo od tej proporcji daje piankę złej jakości.

Jak mam zapewnić właściwe ciśnienie w głowicy?

 • Każdy element wyposażenia maszyny ma ograniczenia, nie próbuj osiągać wydajności 15kg/min na sprzęcie przeznaczonym do wydajności 8kg/min.
 • Upewnij się że twoje ogrzewanie w maszynie pracuje właściwie i że masz wystarczająco ciepłe składniki w głowicy.
 • Kiedy pracujesz na maksymalnej długości węży i chcesz osiągnąć maksymalną wydajność, co najmniej połowa węży powinna posiadać średnicę 12mm lub większą.

Czy długa ciągła praca na maszynie wpływa na spadek temperatury i ciśnienia?

 • Kiedy pracujesz w ramach wydajności maszyny nie wystąpią żadne spadki. To się zdarza, kiedy pracujesz z parametrami poza jej możliwościami.
 • Podczas ciągłej pracy wykorzystujesz maksymalnie możliwości maszyny. Jeśli zmusisz maszynę do większej wydajności ogrzewacze nie nadążą ogrzewać przepływających składników, spadek temperatury spowoduje słabe mieszanie i spadek ciśnienia w głowicy.
 • Pamiętaj aby na ssaniu maszyny składniki były wstępnie ogrzane do 22-25°C

Jak różne podłoża wpływają na pianę?

 • Różne materiały i różna temperatura podłoża wpływa na jakość pierwszej warstwy pianki. Materiały pochłaniające ciepło jak stal lub beton absorbują ciepło reakcji pianki, co daje jej słabszy wzrost. Zimne podłoża zwolnią czas reakcji, powierzchnia pianki będzie szorstka, o większej gęstości, wzrośnie zużycie składników. Pojawienie się otworków w powierzchni pianki to pierwszy objaw za zimnego podłoża.

Kiedy stosować podkłady pod piankę?

 • Podkładu nie wymagają powierzchnie suche, szorstkie, czyste, o dobrej przyczepności pianki.

Czy mogę katalizować piankę, aby przyspieszyć jej reakcję?

 • Od czasu do czasu pogoda zmienia się w czasie pracy i przyspieszenie systemu może okazać się użyteczne i wskazane.
 • Możesz używać tylko katalizatorów producenta pianki, którą stosujesz i w zalecanych ilościach. Więcej nie znaczy lepiej. Katalizatory innego producenta mogą spowodować destrukcję pianki.
 • PAMIĘTAJ KAŻDY DODATEK MUSI BYĆ DOKŁADNIE WYMIESZANY. ZALECA SIĘ TEŻ MIESZANIE DŁUGO MAGAZYNOWANYCH SKŁADNIKÓW.