Aparaty Izoler

Aparat IZOLER EVO przeznaczony jest do wysokociśnieniowego przetwarzania żywic poliuretanowych metodą wylewu i natrysku. Najpopularniejszy model wykorzystywany przez firmy budowlane (natryski na poddasza, izolacja fundamentów).

Aparat IZOLER II EVO do wysokociśnieniowego przetwarzania żywic poliuretanowych metodą wylewu i natrysku z dodatkową regulacją stosunku dozowania składników. Maszyna wykorzystywana wszędzie gdzie system poliuretanowy wymaga złamanej proporcji.

Głowica wysokociśnieniowa do wylewu lub natrysku hydrodynamicznego systemów poliuretanowych

Mieszadło hydrauliczne przepływowo-strumieniowe.