Aparaty Izoler

Aparat IZOLER EVO przeznaczona jest do wysokociśnieniowego przetwarzania żywic poliuretanowych metodą wylewu i natrysku

Aparat IZOLER II EVO do wysokociśnieniowego przetwarzania żywic poliuretanowych metodą wylewu i natrysku z dodatkową regulacją stosunku dozowania składników

Głowica wysokociśnieniowa do wylewu lub natrysku hydrodynamicznego systemów poliuretanowych