Kalakulator wylewu
Gęstość składników:
POLY (A) ISO (B)
g/cm3 g/cm3
Gęstość pianki: kg/m3
Stosunek
składników: (A:B)
objętościowy
wagowy
1 :
Stosunek wagowy (A:B) 1 : 1,11
Obroty regulacji:
Pojemność pomp: 80,384 cm3
Objętość formy: m3
Przepręż:
Zużyty materiał: kg
Praca maszyny: suwów
Składniki na suw:
POLY (A) ISO (B) Razem:
g
ml
.
Składniki na wylew:
POLY (A) ISO (B) Razem:
kg
l