Mieszanie poliolu mieszadłem IZOLER

Wymiana pompy ciśnieniowej w maszynie IZOLER II EVO

Natrysk pianki zamkniętokomórkowej maszyną IZOLER

Natrysk litego poliuretanu przy użyciu maszyny IZOLER II

Serwisowanie głowicy CSP