Mieszadło IZOLER

Wprowadzamy do sprzedaży własne mieszadło do poliolu.

Mieszadło typu IZOLER jest skonstruowane do jednoczesnego i efektywnego:

  1. Mieszania i homogenizacji poliolu.
  2. Napowietrzania czyli tworzenia stabilnej dyspersji poliolu z powietrzem.
  3. Podgrzewania zawartości beczki w sposób przepływowy.

Wykorzystanie ciśnienia pomp do strumieniowego mieszania cieczy eliminuje potrzebę stosowania części ruchomych, mechanicznych. Fizyka wypływu cieczy pod ciśnieniem w momencie przekazania energii powoduje wiry, napowietrzenie i homogenizację zawartości beczki.

Poprzez zanurzenie mieszadła pod powierzchnią cieczy można mieszać i podgrzewać systemy nie wymagające napowietrzania.

Opis działania:

Mieszanie odbywa się przy wykorzystaniu pompy beczkowej (transferowej) podającej poliol do  maszyny (reaktora). W celu napowietrzenia składnika dysze strumieniowe powinny być umieszczone powyżej powierzchni cieczy. Mieszany komponent pobierany jest z dna zbiornika (beczki) przez pompę transferową, następnie podgrzany przepływowo przez grzałkę  po czym przez dysze strumieniowe trafia z powrotem do beczki. Strumienie cieczy wprowadzane pod wysokim ciśnieniem powodują turbulencje w górnej warstwie cieczy. Przesunięcie kątowe strumieni względem osi poziomej i pionowej  powoduje dodatkowo wprowadzenie zawartości beczki w ruch wirowy. Wymieszana, napowietrzona i podgrzana warstwa obniża się w miarę przepompowywania składnika i po min. dwukrotnym  przepompowaniu zawartości beczki składnik jest gotowy do pracy. Dogrzewanie składnika powoduje zmniejszenie jego lepkości, dodatkowo napowietrzenie zmniejsza opory przepływu cieczy, co z czasem powoduje wzrost wydajności mieszania (homogenizacji). Ciągły burzliwy przepływ tworzy liczne wiry i utrzymuje cząsteczki mieszanego powietrza w postaci dyspersji z poliolem. Mikropęcherzyki ze względu na swoje właściwości znacznie opóźniają proces rozwarstwiania się cieczy.

Dobre i trwałe napowietrzenie poliolu w całej objętości beczki (nieosiągalne przy mieszadłach mechanicznych) ma korzystny wpływ na dużą wydajność objętościową i jakość nanoszonej pianki.

 

Więcej informacji >>