<

Kalakulator natrysku
Gęstość składników:
POLY (A) ISO (B)
g/cm3 g/cm3
Wielkość natrysku:
Powierzchnia natrysku (m²): Grubość natrysku (cm):
cm
Gęstość pianki: kg/m3
Potrzebny materiał: kg
POLY (A) kg
ISO (B) kg
Praca maszyny: suwów