Mieszadło IZOLER

Mieszadło typu IZOLER jest skonstruowane do jednoczesnego i efektywnego:

  1. Mieszania i homogenizacji poliolu.
  2. Napowietrzania czyli tworzenia stabilnej dyspersji poliolu z powietrzem.
  3. Podgrzewania zawartości beczki w sposób przepływowy.

Wykorzystanie ciśnienia pomp do strumieniowego mieszania cieczy eliminuje potrzebę stosowania części ruchomych, mechanicznych. Fizyka wypływu cieczy pod ciśnieniem w momencie przekazania energii powoduje wiry, napowietrzenie i homogenizację zawartości beczki.

Poprzez zanurzenie mieszadła pod powierzchnią cieczy można mieszać i podgrzewać systemy nie wymagające napowietrzania.

Opis działania:

Mieszanie odbywa się przy wykorzystaniu pompy beczkowej (transferowej) podającej poliol do  maszyny (reaktora). W celu napowietrzenia składnika dysze strumieniowe powinny być umieszczone powyżej powierzchni cieczy. Mieszany komponent pobierany jest z dna zbiornika (beczki) przez pompę transferową, następnie podgrzany przepływowo przez grzałkę  po czym przez dysze strumieniowe trafia z powrotem do beczki. Strumienie cieczy wprowadzane pod wysokim ciśnieniem powodują turbulencje w górnej warstwie cieczy. Przesunięcie kątowe strumieni względem osi poziomej i pionowej  powoduje dodatkowo wprowadzenie zawartości beczki w ruch wirowy. Wymieszana, napowietrzona i podgrzana warstwa obniża się w miarę przepompowywania składnika i po min. dwukrotnym  przepompowaniu zawartości beczki składnik jest gotowy do pracy. Dogrzewanie składnika powoduje zmniejszenie jego lepkości, dodatkowo napowietrzenie zmniejsza opory przepływu cieczy, co z czasem powoduje wzrost wydajności mieszania (homogenizacji). Ciągły burzliwy przepływ tworzy liczne wiry i utrzymuje cząsteczki mieszanego powietrza w postaci dyspersji z poliolem. Mikropęcherzyki ze względu na swoje właściwości znacznie opóźniają proces rozwarstwiania się cieczy.

Dobre i trwałe napowietrzenie poliolu w całej objętości beczki (nieosiągalne przy mieszadłach mechanicznych) ma korzystny wpływ na dużą wydajność objętościową i jakość nanoszonej pianki.

Dane techniczne:
Waga calkowita3,2 kg
Wymiary63,5 cm x 12 cm x 11,5 cm (wys x dł x szer.)
MateriałStal nierdzewna, aluminium, ABS
Napięcie/moc230 VAC / 2kW
Nastawiana temperatura / dokładność10 – 35°C / 0,1°C
Przyrost temperatury w beczce 220 kg 7°C / 30min
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy16A/30mA
Waga calkowita3,2 kg
Wymiary63,5 cm x 12 cm x 11,5 cm (wys x dł x szer.)
MateriałStal nierdzewna, aluminium, ABS
Napięcie/moc230 VAC / 2kW
Nastawiana temperatura / dokładność10 – 35°C / 0,1°C
Przyrost temperatury w beczce 220 kg 7°C / 30min
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy16A/30mA

Cyfrowy regulator z czujnikiem temperatury pozwala na dogrzanie składnika do pożądanej temperatury i daje odczyt w czasie rzeczywistym temperatury przepływającego składnika.

Zabezpieczenie termiczne odcina zasilanie od grzałki w przypadku wzrostu temperatury powyżej bezpiecznych wartości.

Czujnik przepływu cieczy uniemożliwia włączenie grzałki przy braku przepływu składnika pomimo nieosiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze.

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy w razie niepoprawnego podłączenia w instalacji lub w przypadku awarii układu elektrycznego uniemożliwi włączenie zasilania mieszadła.

.

Do pobrania