Modyfikacja układu zasilania maszyny Izoler EVO

W najnowszych wersjach maszyny Izoler EVO zmodyfikowaliśmy układ zasilania, dzięki czemu uzyskaliśmy bardziej równomierne obciążenie na poszczególnych fazach. Zmiana ta spowodowała również, że zmniejszyły się obostrzenia dotyczące minimalnego zabezpieczenie. Teraz maszynna będzie pracowała sprawnie już z zabezpieczeniem 16A.

Rozwiązanie to jest przyjazne również dla agregatów prądotwórczych które wymagają symetrycznego obciążenia poszczególnych faz.

Od października 2018 wszystkie nowe maszyny będą miału już wdrożony zmodyfikowany układ zasilania w standardzie.

Zapraszamy do kontaktu.

<< Powrót