Pierwsze próby aplikacji systemu Minova (system PUR do usztywniania) na wyroby akrylowe z wykorzystaniem aparatury Firmy Izoler

W ramach działań mających na celu ochronę środowiska, emisja styrenu w Unii Europejskiej jest z roku na rok sukcesywnie zmniejszana, aż do jej całkowitego zakazu. Nowa ekologiczna technologia usztywniania kształtek z tworzyw formowanych próżniowo, jest przewidziana do zastosowania w miejsce dotychczas stosowanej produkcji, poliestrowych wyrobów wzmacnianych włóknem szklanym. Dodatkowym atutem jest skrócenie czasu, potrzebnego do wykonania gotowego detalu do około 30 minut, łącznie z formowaniem próżniowym. Brodziki takie znajdują się już na rynku, produkowane naszą maszyną przez jedną z firm na północy kraju i cieszą się dużym powodzeniem.

W dniu 4.10.2007 został przeprowadzony pokaz nowego systemu Minova-Ekochem, przygotowanego dla producenta wanien i brodzików. System został naniesiony na wanny i brodziki przy pomocy maszyny IZOLER II.

<< Powrót